Yönetsel Danışmanlık


Yönetsel Danışmanlık konusu ülkemiz özelinde doğru değerlenemeyen bir alan. Yönetsel Danışmanlık küçük ve orta ölçekli bir işletmenin markalaşma sürecinin organize edilmesi anlamına gelmektedir.

Yönetim Danışmanlığı yapabilmek için geçmişinizde birden fazla farklı projede başarı hikâyenizin var olması gerekmektedir. Yönetsel Danışmanlık alanında genelde hızlı aksiyon alınması gereken durumlarda işletmeler arayış içerisine girmekte. Ancak bu alandaki boşluğu genelde İstanbul özelinde büyük ölçekli firmaların eski orta üst düzey beyaz yaka yöneticileri yürütmekte. Özellikle bürokratik engellere çözüm üretmekte yetkin olmayan bu çeşit hizmetler yerine TÜRKMAHALL benzeri Yönetsel Danışmanlık konusunu tümleşik anlamda değerlendiren bir mentor ile hareket etmek en mantıklısı.

Yönetim Danışmanlığı Nedir

Yönetim Danışmanlığı Nedir sorusuna verilebilecek en etkili yanıt, sizin bakıp ancak göremediklerinizi ya da görüp ama değiştiremediğiniz işletmesel sorunları açıkça size sunup birden fazla çözüm yolları geliştirmektir.

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri

Yönetim Danışmanlığı Şirketleri ülkemizde genelde iş takibi ile karıştırılmakta. Yönetsel Danışmanlık konusunda zaten şirketleşmiş çok sayıda firma mevcut değil. Bunun ana nedeni de iş takibi konusunda kanıksanmış yanlış bilgilerden kaynaklı.

Finansal Danışmanlık ise bütün bunların yanı sıra devlet teşvikleri ve benzeri konularda işletmenizin hangi şartlar altında nasıl faydalanabileceğiniz konusunda size yön veren bir çalışmadır.

Bürokratik Danışmanlık

Bürokratik Danışmanlık ise aslında Yönetsel Danışmanlık kapsamı içerisinde yer alan ve özellikle kamu kurum kuruluşlarının işleyişinde tüm sürece hâkim, baskı unsuru oluşturabilen bir çalışmadır.

E-Ticaretin Geleceği Üzerine

E-Ticaretin Geleceği Üzerine düşünelim, geçmiş geleceğin yol haritasıdır.

Yönetsel Danışmanlık firmanızın organizasyonunda yer alan eksiklikleri rakip analizleri ile araştırıp size çözüm önerileri sunar.

Lao Zi, kimi kullanılmayan eski kaynaklarda adı Lao Tzu, Lao Tse, Laotze diye geçer. Lao Çince ‘yaşlı’, Zi ise ‘üstad’, 'bilge' anlamına gelir. Tao Düşüncesi’nin kurucusu kabul edilen önemli bir Çin düşünürüdür. Dao De Çing kitabının yazarıdır.

Lao Tzu’nun üzerine düşünülmesi gereken bir sözü, “Başkalarını bilen kimse bilgili, kendini bilen kimse bilgedir. Başkalarını yönetmek kuvvettir, kendini yönetmek iradedir.”

Çığ Kaymaz

Gelecek e-ticaret Gelecek