Projelendirme Nedir? Projelendirme Aşamaları Nelerdir?


Projelendirme Nedir ?


Bir projenin hayata geçebilmesi için yapılan ‘araştırma-geliştirme’ çalışmasıdır. Bu süreçte projenin aktif hale gelmesinin dinamikleri araştırılır.

Bu çalışma,bu kriterlerin ve dinamiklerin devreye girmesi ile projenin hedeflerinin sağlıklı bir şekilde bulunması ve yapım sürecinin stratejisinin oluşturulmasıdır.

Bir projenin projelendirilmesi için aşağıdaki analitik çalışmanın yapılması gerekmektedir.


Projelendirme Aşamaları Nelerdir?


- Projenin potansiyelini anlamak, hedef belirlemek.


Projenin hedefini belirlemek , proje ile ilgili çıkarılacak yol haritasının ilk gereğidir. Bunun sağlıklı yapılabilmesi için sektörün iç ve dış dinamikleri analiz edilerek, proje ile ilgili kişisel beklentilerin gerçekçi bir düzeye konumlandırılması gerekmektedir.


- Bütçe oluşturma


Belirlenen hedef doğrultusunda, senaryo ile ile bağlantılı olarak bütçe ve maliyet hesabının yapılması.


- Finans planı mantığı


Hazırlanan bütçeye uygun finans planının zamansal boyutuyla hazırlanması ve prodüksiyonun temel kaynaklarının yaratılması üzerine stratejiler geliştirilmesi.


- Prodüksiyonun temel yapısının oluşturulması


Amaca ve konuya göre konulan hedefe uygun çalışma planının çıkarılması ve temel yapı içerisine oturtulması.


- Prodüksiyonun gerçekleşebilmesi için uygun stratejilerin belirlenmesi


Yapımın gerçekleşeceği koşulların alternatifli olarak, çeşitli kriterler ve format seçimlerine göre fizibilitesinin çıkarılması.


- Tüm bilgilerin gözden geçirelerek, yapılacak başvurular için gereken bilgilerin toplanarak, aksiyon planı oluşturma çalışması


Tüm veriler toplandıktan sonra, filmin finans kaynakları için yapılacak başvuruların hazırlanma ve takip sürecini gerçekleştirilmesi.


Yukarıda yazılı kriterlerden geçtikten sonra, projeniz için sağlam temelleri, en başta atmış olursunuz. Devamında, sürpriz ve ya krizlere karşı her türlü önlemi almış olursunuz. Bu şekilde plan, program yapılmadan sadece ‘iyi niyet’ ile yapılmış ve başlanmış projelerin pek çoğunun hayal kırıklığına uğraması doğal bir sonuçtur. Plansız başlanan bir proje, depreme dayanıklılığını araştırmadan, gereken önlemleri almadan yapılmış binaların, ilk darbede yıkılmasına benzetilebilir.


Bu nedenle, her proje sahibinin, projesinin güvendiği bir yapımcı ile birlikte, ya da kendisi bir yapımcı gibi de düşünerek, projelendirmesi gerekmektedir.Bu sürece, PROJE PROJELENDİRME’ süreci denir.