İhracatta Yeni Teşvik - Mal İhraç Eden Şahıs Şirketlerine Vergi Desteği


İhracatta Yeni Teşvik - Mal İhraç Eden Şahıs Şirketlerine Vergi DesteğiYeni Kanun ile Mal İhraç eden Şahıs İşletmelerinin gerekli şartları taşımaları durumunda gelirlerinin yarısı (%50) vergi kapsamı dışında tutulacaktır.


7256 Sayılı Kanunun 16 ncı maddesiyle, Gelir Vergisi Kanununun 89 uncu maddesinin birinci fıkrasına eklenen bent ile tam mükellef gerçek kişilerin mal ihracından elde ettikleri kazançlarının %50’sinin beyannamede bildirilen gelirlerden indirilmesine imkân tanınmaktadır.


Özellikle yurtdışında pazar yerlerinde (Amazon, Etsy, Shopify, Ebay) satış yapan şahıslar için vergi avantajı sağlanmaktadır.


Bu indirimden yararlanılabilmesi için bu kapsamda sayılan;

* [1]İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması,

* İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 800.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama bir tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

* İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 1.600.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama iki tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması,

* İhracattan kaynaklanan hasılatları toplamı yıllık 2.400.000 Türk lirasına kadar olanların, ilgili yılda kendilerinin sigortalı olması ve en az ortalama üç tam zamanlı ya da eş değer kısmi zamanlı işçi çalıştırması gerekmektedir.