İhracat Desteği Nedir?


İhracat Desteği Nedir?


İhracat destekleri tüm ülkelerin kendi ihracatçıları için uyguladığı bir yöntemdir. Bu yöntemin arkasında ihracatın kayıt altına alınmasının kolaylığı ve uluslararası ticaretin firmaları taşıdığı olgunluk seviyesi ve bu seviyenin ülke ekonomisine sağladığı katkılar düşünülmektedir.


Desteğin olduğu tüm coğrafyalarda da istismar hiç şüphesiz yaşanmaktadır. Bu istismarlar da bir çok prosedürü ve güvenlik önlemini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle yaşanan evrak akışı devletin bürokratik yavaşlığı ile buluşunca uzun ve sancılı bir süreç meydana getirmektedir…


Ancak hiç şüphesiz doğru algı ile yani bu desteklerin ihracatı artırmak için ve firmaların bu alanda gelişmesi için yapıldığı anlayışı ile hareket edilirse daha açık bir ifade ile sağılmalık bir inek gibi görünmek yerine bu desteklerin geminizin yol alması için takviye rüzgar olarak algılanırsa devletin ne kadarda doğru bir iş yaptığını görürüz.


İhracat destekleri şekil, hukuk ve süreç bakımında dikkatle incelenirse ve takip edilirse sizin ve firmanızın dolayısı ile ülkemizin ihracat hedefleri için faydalı birer araçlardır.