Devlet Teşvikleri


Devlet Teşvikleri konusunda büyük ölçekli firmalar danışmanlık alırken genelde Kobiler (Küçük ve Orta Büyüklükteki İşletmeler) maalesef kendileri çözüm üretmeye çalışıp başarılı olamayınca vazgeçiyorlar. Devlet Teşvikleri konusunda tecrübeli ve uzman bir yardım almak önem taşımaktadır.

Devlet Teşviği Nasıl Alınır konusunda bir araştırma yapıyorsanız unutmayın bu sadece KOSGEB (Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı) teşvikleri ile sınırlı bir alan değil. Devlet Teşvikleri tecrübe ve uzmanlık dışında tüm mevzuat güncellemelerinin de takip edilmesi gereken bir alan. İşte bu nedenler ile TÜRKMAHALL  danışmanlığında birçok teşvikten en üst düzeyde faydalanma fırsatınız olabilir.

Devlet Hibe Desteği

Devlet Hibe Desteği tabi ki her konuda sağlanamamakta Devlet Teşvikleri içerisinde en dikkatli incelenen başvurular hibe başvurularıdır.

KOSGEB Destekleri

KOSGEB Destekleri olarak da Kobilere imkân sunmakta. Devlet Teşvikleri konusunda olduğu gibi kimi şartlara bağlı olan bu durumda da eğer yapılacak başvuru profesyonellikten uzak olmamalı.

KOSGEB Teşvikleri maalesef firmaların kendi adlarına çözüm üretmeye çalışmaları kaynaklı problemli olabilmekte ki bu şartları tam ve düzenli sağlayabilecek profesyonel bir danışmanlık şart.

Devlet Destekleri Nelerdir

Devlet Destekleri Nelerdir noktası maalesef kısaca yanıtlanamıyor. Şu aşamada aktif destek ve Devlet Teşvikleri aşağıda sıralanmıştır.

ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI

·         Enerji Verimliliği Destekleri

KOSGEB

·         Yaşayan Kültür Mirası İşletmeler Destek Programı

TİCARET BAKANLIĞI

·         Döviz Kazandırıcı Hizmet Sektörleri Markalaşma Desteği

KALKINMA AJANSLARI

·         Fizibilite Desteği-Kalkınma Ajansları

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

·         Yatırım Teşvik Sistemi (2012/3305 sayılı Karar)

TİCARET BAKANLIĞI

·         Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıflandırılması ve Desteklenmesi

TÜBİTAK

·         1507 TÜBİTAK KOBİ Ar-Ge Başlangıç Destek Programı

1501 TÜBİTAK Sanayi Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı

TİCARET BAKANLIĞI

·         Türkiye Bilişim Sektörünün Uluslararasılaşması ve E-Turquality (Bilişimin Yıldızları) Programı

·         Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağlarının Desteklenmesi

·         TÜBİTAK

·         1601 - Yenilik ve Girişimcilik Alanlarında Kapasite Artırılmasına Yönelik Destek Programı (BİGG+ Çağrısı)

KALKINMA AJANSLARI

·         Teknik Destek-Kalkınma Ajansları

·         2022 Yılı İmalat Sanayi-MEVKA

·         2022 Yılı Girişimcilik Ekosisteminin Geliştirimesi-BAKA

·         2022 Yılı İmalat Sanayi-ORAN

TÜBİTAK

·         1512 TÜBİTAK Teknogirişim Sermaye Desteği Programı (Bireysel Genç Girişimci-BIGG)

KOSGEB

·         Ar-Ge, Ür-Ge ve İnovasyon Destek Programı

TÜBİTAK

·         1505 Üniversite-Sanayi İşbirliği Destek Programı

·         1503 Proje Pazarları Destekleme Programı

·         İŞKUR (TÜRKİYE İŞ KURUMU)

·         İşkur Destekleri

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

·         Proje Bazlı Teşvik Sistemi (2016/9495 sayılı Karar)

KOSGEB

·         Yeşil Dönüşüm Destek Programı

TÜBİTAK

·         2223-B Yurt İçi Bilimsel Etkinlik Düzenleme Desteği

·         2223-C Çok Katılımlı Uluslararası Etkinlik Düzenleme Desteği

·         2223-D İkili İşbirliği Anlaşmaları Çerçevesinde Etkinlik Düzenleme Desteği

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         Tarım Havzaları Üretim ve Destekleme Modeli Fark Ödemesi Destekleri

·         Fındık Üreticilerini Destekleme

·         Küçük Aile İşletmesi Desteği

·         Mazot, Gübre ve Toprak Analizi Desteği

·         Organik Tarım ve İyi Tarım Uygulamaları Desteği

·         Sertifikalı Tohum, Fidan Kullanım ve Sertifikalı Tohum Üretim Desteği

·         Geleneksel Zeytin Bahçelerinin Rehabilitasyonu

SGK

·         Kredi Faiz Veya Kar Payı Desteği

·         İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetlerinin Desteklenmesi

·         Sosyal Yardım Alanların İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Teşviki

·         Sosyal Hizmetlerden Faydalanan Kişilerin İstihdamı Halinde Uygulanan Teşvik

·         Kültür Yatırımları ve Girişimlerine Sigorta Prim Teşviki

·         Araştırma ve Geliştirme Faaliyetlerinin Desteklenmesi

·         Engelli Sigortalı İstihdamında Sigorta Primi Teşviki

·         İlave İstihdam Teşviki (Yeni Nesil Teşviki)

·         Genç ve Kadın İstihdamı İle Mesleki Belgesi Olan Sigortalı İstihdamı Halinde Uygulanan Prim Desteği

·         Çok Tehlikeli Sınıfta Yer Alan İşyerlerinde İşsizlik Sigortası İşveren Hissesi Teşviki Uygulaması

·         İşsizlik Ödeneği Alanların İstihdamı Halinde Sağlanan Teşvik Uygulaması

·         Yatırımlarda Devlet Yardımları Hakkında Kararlar Çerçevesinde Uygulanan Sigorta Primi Teşviki

·         Genç Girişimci Teşviki

·         Yurtdışına Götürülen Gönderilen Sigortalılar İçin Prim İndirimi Desteği

·         4B (Bağ-Kur) 5 Puan Teşviki

TÜBİTAK

·         Ufuk Avrupa (Horizon Europe) Destekleri

SİVİL TOPLUMLA İLİŞKİLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

·         Derneklere Yardım Desteği

KOSGEB

·         Stratejik Ürün Destek Programı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         Çevre Amaçlı Tarımsal Arazilerin Korunması(ÇATAK) Desteği

AİLE ÇALIŞMA VE SOSYAL HİZMETLER BAKANLIĞI

·         Sosyal Yardımlar Proje Destekleri

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

·         Cazibe Merkezleri Programı Yatırım Desteği

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         ORKÖY Kredileri

·         Hayvancılık Destekleri

TÜBİTAK

·         2224-B Yurt İçi Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

2224-A Yurt Dışı Bilimsel Etkinliklere Katılımı Destekleme Programı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         Çiftlik Muhasebe Veri Ağı Sistemi Katılım Desteği

·         Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Desteği

KOSGEB

·         Sebze ve Meyve Soğuk Zincir Finansal Destek Programı

·         KOBİ Teknolojik Ürün Yatırım (KOBİ TEKNOYATIRIM) Destek Programı

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         Düşük Faizli Yatırım ve İşletme Kredisi Uygulamaları

TÜBİTAK

·         İkili ve Çoklu İş Birliği Proje Destekleri

TİCARET BAKANLIĞI

·         Türkiye İhracatçılar Meclisi İnovasyon Odaklı Mentorluk Programı

·         Yurt Dışında Gerçekleştirilen Fuar Katılımlarının Desteklenmesi

·         Teknik Müşavirlik Hizmetlerine Sağlanacak Devlet Yardımları

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         Damızlık Küçükbaş Hayvan Yatırımı Koç Teke Alımının Desteklenmesi

KOSGEB

·         KOBİ Finansman Destek Programı

·         Uluslararası Hızlandırıcı Programı

·         Yurt Dışı Pazar Destek Programı

·         İleri Girişimci Destek Programı

·         İşletme Geliştirme Destek Programı

TÜBİTAK

·         2020 ERA-NET Cofund Aracı Destek Programı

SANAYİ VE TEKNOLOJİ BAKANLIĞI

·         Teknoloji Geliştirme Bölgeleri'ndeki Girişimlere Sağlanan Teşvikler

·         Ar-Ge Merkezi ve Tasarım Merkezi Teşvikleri

TARIM VE ORMAN BAKANLIĞI

·         Damızlık Manda Düvesi Yetiştiriciliğinin Desteklenmesi

TİCARET BAKANLIĞI

·         Pazara Girişte Dijital Faaliyetlerin Desteklenmesi

KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI

·         Sinema Filmlerinin Desteklenmesi

TÜBİTAK

·         1071-Uluslararası Araştırma Fonlarından Yararlanma Kapasitesinin ve Uluslararası Ar-Ge İşbirliklerine Katılımın Arttırılmasına Yönelik Destek Programı

KGF (KREDİ GARANTİ FONU A.Ş.)

·         Kredi Garanti Fonu Ürünleri

KOSGEB

·         İŞGEM/TEKMER Programı

SGK

·         Malullük, Yaşlılık Ve Ölüm Sigortası İşveren Hissesinden 5 Puanlık İndirim Desteği

TÜRK EXİMBANK

·         Katılım Finans Yatırım Kredisi

·         Özellikli İhracat Kredisi

TİCARET BAKANLIĞI

·         Tasarım Desteği

KOSGEB

·         İş Planı Ödülü Destek Programı

·         TİCARET BAKANLIĞI