Belgelendirme Nedir?


Belgelendirme Nedir ?


Belgelendirme kavramsal olarak tek başına bir şey ifade etmeyebilir. Söz konusu olan belgelendirme olduğunda mutlaka belli bir hedefe doğru atılan sistematik basamaklar üzerinde ilerleme de bulunmalıdır. Bu süreçlerin mevcudiyetinin oturtulması belli ve önceden palnlanmış yapıya ulaşılması durumunda istenen netice elde edilebilecektir.


Önceden belirlenmiş kesin şartlar dahilinde (standard) yapılacak çalışmalar sonucunda denetim yapılarak istenen çalışmanın sonlandırılması işlemine verilen ad. Belirlenmiş bir takım rutin işlemlerin belgelendirme öncesinde yerine getirilmesi ve hazırlanma süreçlerini kapsar. Tüm adım adım ilerleyen sistem kurulum aşamalarını izleyen başlangıçtan sona kadar tüm sürece belgelendirme adı verilmektedir. Hem süreç yaklaşımı aynı zamanda süreç yönetimi ve neticelendirilmesi işlemlerinin tümüne birden [1]belgelendirme adı verilebilmektedir.